• Op deze pagina vindt u allerlei informatie en nieuws over de plaats Ermelo.

  Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Stuur deze dan naar ons via het reactieformulier of mail naar: info at ermelo-online punt nl. Kijk voor evenementen en activiteiten onder PERSBERICHTEN.

  Informatie per onderwerp:

 • Informatie over de verschillen tussen het gratis en betaalde lidmaatschap:

  Gratis lidmaatschap:

  • Vermelding van naam, adresgegevens, email en internetadres met link;
  • Logo bij uw vermelding;
  • Vermelding in 3 categorieŽn;
  • Gratis 1 vacature of advertentie plaatsen!

  Betaald lidmaatschap:

  • Vermelding van naam, adresgegevens, email en internetadres met link en gele markering in de ledenlijst;
  • Logo bij uw vermelding;
  • Vermelding in 5 categorieŽn;
  • Eigen website maken;
  • Onbeperkt vacatures of advertenties plaatsen!
  • Prijs: 50,- euro excl. 19% btw per jaar.
  • Stuur een e-mail naar Ermelo-online.nl als u betalend lid wilt worden.

  Meer informatie:


Ermelo-online.nl

- Startpagina
- Ledenlijst
- Lijst met categorieën

Zoeken:

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

NEDERLANDS

Lees voordat u informatie op deze website gaat bekijken en als u zich aanmeld als nieuw lid eerst de onderstaande voorwaarden voor het raadplegen van informatie op de website Ermelo-online.nl.

Door het raadplegen van informatie op onze websites accepteert u deze voorwaarden.

Ermelo-online.nl stelt via deze website informatie van haarzelf en haar leden ter beschikking aan derden.

Ermelo-online.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door haar voor klanten ter beschikking gestelde informatie. Indien naar uw mening bezoekers van de website www.ermelo-online.nl zich bezighouden met een van de onderstaande activiteiten, verzoeken wij u direct contact op te nemen met ons.

Onder bedoelde activiteiten vallen:
 • Het kopiŽren van informatie van deze website zonder voorafgaande toestemming van Ermelo-online.nl.
 • Het zich toegang verschaffen tot computersystemen of computerapparatuur waartoe men niet geautoriseerd is.
 • Het introduceren of verspreiden van computervirussen.
 • Het verspreiden van informatie die in strijd is met de wet, of in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving, danwel in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen zoals die gelden voor communicatie over Internet.
 • Het openbaar maken, verveelvoudigen of gebruiken van software en andere werken die beschermd zijn door enig recht van intellectueel eigendom.


Leden
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Ermelo-online.nl moet u zich aanmelden als lid zoals beschreven staat op de website. Ermelo-online.nl kan naar eigen inzicht bepalen of u al dan niet een lidmaatschap zal worden verstrekt.

U staat er tegen Ermelo-online.nl voor in dat de informatie die u aan ons verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. U stemt ermee in dat wij uw gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van uw lidmaatschap.

U bent er zelf voor verantwoordelijk om de combinatie gebruikersnaam en wachtwoord van uw lidmaatschap geheim te houden voor anderen. U bent zelf aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw lidmaatschap gebruiken, met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat u ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

U mag op elk gewenst moment uw lidmaatschap beŽindigen op de werkwijze zoals omschreven op de website.

Stopzetten dienstverlening
Ermelo-online.nl behoudt zich het recht leden te verwijderen van de website in het bijzonder maar niet daartoe beperkt als het lid handelt in strijd met deze voorwaarden; we niet in staat zijn om enige gegevens die u aan ons verstrekt te verifiŽren of te identificeren; we van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere gebruikers of aan Ermelo-online.nl kan toebrengen. Ermelo-online.nl zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Privacy
We zullen lidgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming en we gebruiken deze gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.

Aansprakelijkheid
Ermelo-online.nl is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze websites of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Ermelo-online.nl.

Ermelo-online.nl besteed de grootst mogelijke zorg bij het samenstellen van deze website. Mocht u desondanks informatie vinden die foutief is, in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving, danwel in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen zoals die gelden voor communicatie over Internet, of geheel of gedeeltelijk bestaat uit werk(en) waarop u enig recht van intellectueel eigendom meent te kunnen doen gelden, neemt u dan contact op met ons middels het reactieformulier.

Nederlands rechts is van toepassing op deze voorwaarden en onze diensten.

Wijzigingen
Ermelo-online behoudt het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de leden daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de website www.ermelo-online.nl. Als u het gebruik van Ermelo-online.nl voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat u deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.